In English

Īsta dzija pareizajās rokās

Par mums veikals
LIAA

"SIA Pappus" ir noslēdzis 2016.gada 25.aprīlī līgumu Nr. SKV-L-2016/110 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.